ภาพข่าว: สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3 (วปส.3) ประชุมใหญ่

จันทร์ ๑๙ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๔๖
ดร.ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานนักศึกษาสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่น 3 (วปส.) เป็นประธานจัดงาน "ประชุมใหญ่ประจำปี วปส. 3" โดยมีเพื่อนๆ ร่วมรุ่นเข้าร่วมประชุมมากมาย อาทิ พล.อ.อ. ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา พล.ร.อ. ประพฤติพร อักษรมัต จุฑาพร เริงรณอาษา ประสงค์ วินัยแพทย์ และบรรลือ กุลละวณิชย์ ที่ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อบ่ายวานนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด