ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ หารือ CEO อมตะ คอร์ปอเรชัน มุ่งสร้างประสิทธิภาพสูงสุดของการส่งจ่ายน้ำภาคอุตสาหกรรม

ศุกร์ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๐:๑๘
อีสท์ วอเตอร์ หารืออมตะ คอร์ปอเรชัน เตรียมจัด workshop ร่วม – คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อีสท์ วอเตอร์ เข้าพบคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และคุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 และหารือแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกัน โดยเตรียมประเดิมโครงการจัดทำ Workshop การจัดทำแผนคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำ (Demand Forecast) ในระยะ 5 ปี ร่วมกับผู้ใช้น้ำของนิคมอมตะทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถวางแผนการส่งจ่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยจะขยายผลไปจัดให้กับลูกค้ารายใหญ่อื่นๆ ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคอุตสาหกรรมและลูกค้าของอีสท์ วอเตอร์ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด