ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2560

อังคาร ๒๗ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๐๗
นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด