ภาพข่าว: การบินไทยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่

พฤหัส ๒๙ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๗:๔๐
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่จำนวน 60 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นชุดแรกและพร้อมปฏิบัติงานบนเที่ยวบินของการบินไทย เพื่อรองรับการบริการและขยายเส้นทางบินใหม่ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ การบินไทย

อนึ่ง การบินไทยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยรุ่นนี้ รวมจำนวน 565 อัตรา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะรับเป็นพนักงานประเภทสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และหากมีผลการปฏิบัติงานผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจจะพิจารณาต่ออายุสัญญาอีก 1 ครั้ง โดยสัญญาต่ออายุจะสิ้นสุดในวันที่30 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด