ภาพข่าว: ธพส. อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2560

อังคาร ๑๐ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๑:๐๐
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2560 ซึ่ง ธพส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน โดยในปี 2559 ธพส. มีผลประกอบการกำไร 340 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์ราชการฯ ที่เพิ่มขึ้น และผลการบริหารกิจการศูนย์ประชุมและโรงแรมได้ตามเป้าหมาย รวมรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่ธุรกิจกว่า 754.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.57 ล้านบาท หรือ 7.12% สำหรับในปี 2560 มีแผนพัฒนาโครงการลงทุนซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนตามนโยบายภาครัฐ 3 โครงการ (1) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซน ซี ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกวดแบบ (2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด (ศาลปกครอง 2) และ (3) โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีแผนผลักดันการนำเสนอโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 หรือ PPPs ซึ่งหากผลักดันโครงการ PPPs ได้สำเร็จจะสามารถสร้างรายได้กว่า 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้น ได้มอบนโยบายให้ ธพส. เร่งรัดผลักดันการพัฒนาโครงการลงทุนต่างๆ ให้เร็วขึ้น เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐภายในไตรมาส 2/2560ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด