ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (11 มกราคม 2548)

อังคาร ๑๑ มกราคม ๒๐๐๕ ๑๔:๐๔
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2548
15.30 น. - นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก
กระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าว ที่กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้
1. การเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสวีเดน นอร์เวย์ และฟินแลนด์
ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2548
2. การเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีแคนาดา
3. การเยือนไทยของนาย Ricky Martin ศิลปินนักร้องเพลงลาติน
และประธานของ Ricky Martin Foundation ระหว่างวันที่
12-15 มกราคม 2548
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด