ไทยพาณิชย์ สนับสนุนเอฟดีไอต่อเนื่อง ลงนามสนับสนุนทางการเงินกับ แคนาเดียน โซล่าร์ ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์รายใหญ่ของโลก มอบบริการทางการเงินเพื่อการลงทุนในไทยอย่างครบวงจร

จันทร์ ๑๖ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๑:๕๖
คำบรรยายใต้ภาพ

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ (นั่งขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ และ นายชอน คู (นั่งซ้าย) President & CEO, บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงิน ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับธนาคารหมิงเซิงประเทศจีน ให้การสนับสนุนทางการเงินรวม 210 ล้านเหรียญสหรัฐ และธนาคารฯ เป็นผู้ให้วงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานจำนวน 120 ล้านเหรียญสหรัฐ แก่บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขยายฐานผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ บ่อวิน จ.ชลบุรี

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจไทย เริ่มต้นปี 2560 ดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศต่อเนื่อง สร้างแรงขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างแข็งแกร่ง พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดตามแนวนโยบายภาครัฐ จับมือพันธมิตรธนาคารหมินเซิงประเทศจีนร่วมสนับสนุนทางการเงินมูลค่ารวมกว่า 210 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ แคนาเดียน โซลาร์ ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์รายใหญ่ของโลก ลงทุนขยายฐานการผลิตก่อตั้งโรงงานผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในประเทศไทยด้วยเงินลงทุนโครงการกว่า 344 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นเงินลงทุนมูลค่าสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าปัจจุบันธุรกิจจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญของภูมิภาค เนื่องด้วยมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทั้งโครงสร้างสาธารณูปโภคที่เพียบพร้อม ภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค และแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ ธนาคารจึงมีความมุ่งมั่นสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนจากธุรกิจขนาดใหญ่จากต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนการลงทุนจากจีนไปแล้วกว่า 15,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าจะเติบโตเป็น 2 เท่าใน 3 ปี ขณะเดียวกันธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดซึ่งในอนาคตจะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลก โดยให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบต่างๆ แก่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ธนาคารได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัท แคนาเดียน โซลาร์ จำกัด ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใ ห้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการก่อตั้งและดำเนินโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์ ในประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี"

"ธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัทแคนาเดียน โซลาร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ยักษ์ใหญ่ของโลก ให้ความมั่นใจในการให้บริการของธนาคารในครั้งนี้ ซึ่งธนาคารมีความพร้อมที่จะมอบบริการทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งด้านสินเชื่อเพื่อการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนด้านต่างๆ ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ธนาคารมีความมั่นใจได้ว่าการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับบริษัท แคนาเดียน โซลาร์จะช่วยสนับนุนให้การขยายฐานการผลิตในประเทศไทยดำเนินไปอย่างราบรื่น คล่องตัว และบรรลุเป้าหมายในการลงทุนอย่างดี

นาย ชอน คู President & CEO บริษัท แคนาเดียน โซล่าร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญและกำลังส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินการ และทำให้แคนาเดียน โซลาร์ สามารถเปิดโรงงานเดินเครื่องจักรผลิตแผงโซลาร์เซลล์ได้ในปี การลงทุนในครั้งนี้เพื่อขยายฐานการผลิตส่งออกไปยังอเมริกาและในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเชื่อมั่นในศักยภาพทางธุรกิจของแคนาเดียน โซลาร์ บริษัทมั่นใจว่า การให้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์จะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ และทางสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกจะมีแหล่งพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด