บีเจซีคว้า 5 รางวัลเด่น แห่งความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการบิ๊กซีและออกหุ้นกู้

พฤหัส ๑๙ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๕:๓๗
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี เข้ารับรางวัล SOUTHEAST ASIA: BEST DOMESTIC M&A จาก The Asset Regional Awards 2016 ในการที่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อกิจการของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บิ๊กซี ด้วยมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล THAILAND: BEST M&A จาก The Asset Country Awards 2016: ในการที่ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เข้าซื้อกิจการ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ด้วยมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รางวัล THAILAND: BEST ACQUISITION FINANCING จาก The Asset Country Awards 2016 รางวัล BEST THAILAND DEAL จาก The FinanceAsia Achievement Awards 2016 จากการที่ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ทำการเข้าซื้อหุ้น บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากกลุ่มคาสิโน จำนวนร้อยละ 58.56 หรือคิดเป็นมูลค่า 122,160 ล้านบาท และรางวัล BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR 2016 IN SOUTHEAST ASIA จาก Alpha Southeast Asia 10th Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2016 จากการที่บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ทำการออกหุ้นกู้ มูลค่า 54,000 ล้านบาท (1.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด