ภาพข่าว: รับรางวัลบ้านอนุรักษ์พลังงาน

พุธ ๒๕ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๓:๓๑
เมื่อเร็วๆนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้กับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี 2559 โดยสมาชิกในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคว้า 3 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 200 -300 ตารางเมตร (ตร.ม.) มี 2 บริษัท โดย คุณโอฬาร จันทร์ภู่ (ที่ 1 ซ้ายมือ) กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอดวานซ์โฮม จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นแบบบ้าน Grace-08 ขณะที่รางวัลดีเด่นด้านวิศวกรรม ได้แก่ แบบบ้าน MO-08 บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด โดย คุณศิริพร สิงหรัญ (กลาง) กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ส่วนรางวัลประเภทบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตร.ม.นั้น คุณปริญญา เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ (ที่ 1 ขวามือ) ประธานบริหารบริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสถาปัตยกรรม แบบบ้าน AR-002 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานฯ มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องวายุภักษ์ 6 อาคารศูนย์ประชุม ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด