กองทัพบก เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 “ สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน”

พฤหัส ๒๖ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๖:๕๑
กองทัพบก เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด " สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนรวมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติและเผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป พร้อมเปิดตัว "กลุ่มเยาวชนสำนึกดี" รวมกลุ่มทำความดีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา พล.อ. สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว ที่จัดขึ้นโดยกรมกิจการพลเรือน ทหารบก ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนรวมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติและเผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป

พล.อ. สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) กล่าวว่า "ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทยนั้นคือ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนชาวไทยล้วนออกมาแสดงถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และพร้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และกองทัพบก เป็นหน่วยงานหนึ่งที่น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดมา จึงได้มีแนวคิดสำหรับโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินในปีที่ 6 ในหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน"

โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีนี้ มุ่งกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนรวมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติและเผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป โดยมีกิจกรรมหลักคือ การประกวดภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวโครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ จัดตั้งขึ้นเป็น "กลุ่มเยาวชนสำนึกดี" ทำหน้าที่ในการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องสำคัญต่างๆ ซึ่งมีแกนนำเป็นเยาวชน และอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกันสร้างความดีตาม คำสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีของคนไทยที่สถิต ณ ใจกลางหัวใจคนไทยตลอดกาล

"สำหรับโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการให้คนไทยทั้งชาติพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประเทศ และช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการแตกแยกทางความคิดในสังคม และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวต่อไปด้วยคนไทยที่มีจิตสำนึกแห่งความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน ความรัก การแบ่งปัน ความสามัคคี รู้สำนึกในหน้าที่ของตนเอง และที่สำคัญคือความจงรักภักดีต่อ 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ผู้บัญชาการทหารบก กล่าว

พล.ต. ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือน ทหารบก เปิดเผยว่า ภายในงานเปิดโครงการฯ ได้มีจัดแสดงนิทรรศการโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินตลอด 5 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2555 ที่รณรงค์ให้ คนไทยตระหนักรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เกิดกลุ่มThailand Wakeup หรือกลุ่มผู้นำทางความคิดที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกแห่งการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 2 ในปี 2556 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เพาะพันธุ์เมล็ดแห่งความดี บนพื้นฐานแห่งจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" โดยนำเอากลุ่ม Thailand Wakeup หรือกลุ่มผู้นำทางความคิด และผู้นำที่มีชื่อเสียงร่วมกันสร้างกิจกรรมย่อยเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมให้มีส่วนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 3 ในปี 2557 ภายใต้แนวคิด "ขอบคุณประเทศไทย" ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเหล่า ได้ร่วมแสดงความขอบคุณและกตัญญูต่อแผ่นดิน และให้คำมั่นที่จะร่วมกันทดแทนคุณแผ่นดิน

สำหรับโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 4 ในปี 2558 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "จิตวิญญาณแห่งความสามัคคี"เพื่อสร้างความรักและสามัคคีให้คนไทยในชาติ นำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน และโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย" โดยใช้การประกวดภาพยนตร์สั้น การประกวดภาพวาด และการประกวดความเรียง ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

ผู้สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ www.thailandwakeup.com และเข้ามาเป็นเพื่อนกับFacebook :Thailandwakeup

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด