ภาพข่าว: มอบรางวัล SET Awards 2016

ศุกร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๐๙:๐๕
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร แสดงความยินดีกับ พิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี และ สรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลลีเทค ผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมของ SET และ mai และ พิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ ในพิธีประกาศและมอบรางวัล SET Awards 2016 เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด