ภาพข่าว: ไทย เอซี อินเตอร์เฟรช เปิดตัวธุรกิจพร้อมแต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

พุธ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๑:๒๘
นายอารัมภ์ วิบูลย์พงศ์ (ที่5จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นางจันทร์วัน วิบูลย์พงศ์ (ที่4จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร นายสรสกนธ์ กิจวิบูลย์(ที่4จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทย เอซี อินเตอร์เฟรช จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ ส่งออก นำเข้า จัดจำหน่ายผลไม้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่5จากขวา) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย(ที่3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวธุรกิจและพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด