ภาพข่าว: กรมการค้าภายในเยี่ยมชมกิจการ “ร้านติดดาว” โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตร้านค้าปลีกของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์

พฤหัส ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๑:๒๙
จากซ้าย นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายร็อบ แรนเดอร์ส รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาลูกค้า บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด นายกู้เกียรติ ชัยโกศล เจ้าของร้านติดดาว นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน นางภารดี ชัยโกศล เจ้าของร้านติดดาว นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทย นายสาโรจน์ อินทพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารจากกรมการค้าภายใน เข้าเยี่ยมชมกิจการ "ร้านติดดาว" โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตร้านค้าปลีก และร้านข้างบ้านของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร และนายกู้เกียรติ ชัยโกศล เจ้าของร้านติดดาว เฮียกู้ ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด