ภาพข่าว: บมจ.มัดแมน เตรียมขาย IPO 210,980,750 หุ้น

พฤหัส ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๓:๑๕
นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวหรรษา เสริมศรี (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.มัดแมน นางสาววีณา เลิศนิมิตร (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมแนะนำบริษัทฯ และให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงธุรกิจไลฟ์สไตล์ของ บมจ.มัดแมน เนื่องในโอกาสเตรียมเสนอขายหุ้น IPO 210,980,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในไตรมาสสองของปีนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด