ควอลลีเทค (QLT) ประกาศผลประกอบการปี 2559 ลดลงจากปีก่อน เตรียมแจกปันผล 25 สตางค์

อังคาร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๒:๓๘
" นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการปี 2559 มีรายได้รวม 449.07 ล้านบาท ลดลง 12.85% และมีกำไรสุทธิ 44.57 ล้านบาท ลดลง 57.04% เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยในปี 2559 ปริมาณงานทดสอบโดยไม่ทำลายหดตัวลงค่อนข้างมากเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ลดลง มีการแข่งขันด้านราคาสูงมากขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในการก่อสร้างสำนักงานศรีราชา และเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อรองรับงานบริการประเภทใหม่ของบริษัทฯ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยได้เน้นงานบริการด้านตรวจสอบและรับรองให้ลูกค้ากลุ่มปิโตรเคมีมากขึ้น ซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโตและมีปริมาณงานทดสอบและตรวจสอบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการหมุนพนักงานให้สามารถทำงานข้ามสายงานและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดอัตราการรับพนักงานใหม่และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้หลากหลายมากขึ้น

สำหรับแนวโน้มปี 2560 บริษัทฯ คาดว่าการเติบโตจะมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปี 2559 จากโครงการวางท่อแก็ส/ท่อน้ำมัน และงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีที่จะเกิดขึ้นในปี 2560 ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีงานบริการประเภทใหม่เกิดขึ้น จึงคาดว่าทิศทางการเติบโตจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวเช่นกัน นายสรรพัชญ์กล่าว"

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.25 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ส่วนที่เหลือจะจ่ายอีก 0.15 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด