ภาพข่าว: มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์

อังคาร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๓:๓๒
คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560 โดยมี นายกองเอก อาทิตย์ บุญญะโสภัต หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ และ คุณเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ ให้เกียรติรับมอบ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด