ธ.ไทยพาณิชย์เสนอขายหุ้นกู้ CPF ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5% ต่อปี จองซื้อวันที่ 23 - 24 ก.พ., 27 – 28 ก.พ. และ 1 มี.ค. นี้

พุธ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๕:๓๕
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เสนอให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท จองซื้อได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศในวันที่ 23 – 24, 27 – 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคมนี้

นางสาว วีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF โดยหุ้นกู้นี้ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทหรือผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหลังจาก 5 ปีแรก และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยค้างชำระไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ย 5 ปีแรกเท่ากับ 5% ต่อปี และหลังจากนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อไปใช้ในกิจการของบริษัท

ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 – 24, 27 – 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคมนี้ โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท และทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท บาทสำหรับ ผู้ลงทุนทั่วไป และทวีคูณครั้งละ 1 หมื่นบาทสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-6784 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจครบวงจรเริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินกิจการค้าปลีกและร้านอาหาร ดำเนินธุรกิจใน 13 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรในปี 2559 อยู่ที่ระดับ A+ และ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ A- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด