ภาพข่าว: เด็กม.กรุงเทพคว้าชนะเลิศ งานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11

ศุกร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๖:๑๕
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้ารางวัลชนะเลิศ (ประเภทประชาชนทั่วไป) จากการประกวดจัดดอกไม้ พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11 หัวข้อ ต้นไม้ของพ่อ ซึ่งจัดโดยสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, กรมส่งเสริมการเกษตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.ชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด