ภาพข่าว: สมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

พฤหัส ๐๒ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๐๖
เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) โดย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ประธานสมาคมฯ (ที่ 4 จากซ้าย) และนางมรกต กุลธรรมโยธิน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อุปนายกสมาคมฯ(ที่ 3จากซ้าย) พร้อมด้วยกรรมการ สมาคมฯ นางวลีพร สายะสิต บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) นายชาคริต น้อยสุวรรณ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (คนแรกจากซ้าย) นายธีรวุฒิ ศุณะมาลัย บริษัท เอ็น ที ที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 7 จากซ้าย) ได้เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) (ที่ 5 จากซ้าย) ณ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เพื่อร่วมผลักดันโครงสร้างพี้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด