ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยและ CLMV

จันทร์ ๐๖ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๒๘
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนางอภิรดี ตันตราภรณ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางดวงพร รอดพยาธิ์ (ซ้าย) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D) 4.0 ซีซั่น 3 ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ EXIM BANK เป็นพันธมิตรกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุนใน CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยซีซั่น 3 มุ่งเน้นการเชื่อมโยงธุรกิจที่มีนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด