ภาพข่าว: นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้ารับเกียรติบัตรประกาศนียบัตร

พุธ ๑๕ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๓๐
วันที่ 14 มีนาคม 2560 นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้ารับเกียรติบัตรประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 "พลังจากภายใน...เราทำได้ร่วมกัน" (Inner Power, Together We Can) ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด