ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ฉลองความสำเร็จร่วมกับ บมจ.ฐิติกร ในการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 มูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านบาท

อังคาร ๒๑ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๑:๕๐
นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) และคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) และคณะผู้บริหาร บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ฉลองความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี (ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563) อัตราดอกเบี้ย 2.83% ต่อปี โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "A-" จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ส่งผลให้มียอดเงินจองซื้อเข้ามาสูงเกินกว่า 2.33 เท่าของจำนวนที่จัดออก นับได้ว่าเป็นการออกหุ้นกู้ที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่บริษัทฯ เคยจัดออกมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ โดยผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 429.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 5.3% หรือจำนวน 21.4 ล้านบาท รวมทั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 8,611.4 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,061.5 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,549.9 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด