ภาพข่าว: สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีฯ และ ปตท. ร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านทรายแก้ว จังหวัดชุมพร

พุธ ๒๒ มีนาคม ๒๐๑๗ ๐๙:๕๔
เมื่อเร็วๆ นี้ – พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบ "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2559" ณ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว จ.ชุมพร โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายไพโรจน์ อละหุช์ชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้ว เข้าร่วมในพิธีส่งมอบฯ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสานต่อนโยบายรัฐอย่างเป็นรูปธรรม อันสอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และร่วมสร้างคุณประโยชน์ นำพาประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้มอบทุนการศึกษา ทุนบำรุงห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดนักเรียน ชุดกีฬา เสื้อยืด ตู้ยาพร้อมยาเวชภัณฑ์ หนังสือ ขนม นมกล่อง และของที่ระลึกแก่โรงเรียนบ้านทรายแก้วอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด