ภาพข่าว: เปิดตัว มาสคอทสถาบันคุ้มครองเงินฝาก “น้องปกป้อง”

พฤหัส ๓๐ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๑๔
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดตัวมาสคอทสถาบันคุ้มครองเงินฝาก "น้องปกป้อง" ที่จะช่วยดูแลคุ้มครองเงินฝากของประชาชนผู้ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทั่วประเทศ สนใจติดตามวิดีโอแอนิเมชั่นน้องปกป้องหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากได้ทาง www.dpa.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด