ภาพข่าว: CPF จัดอบรมขับเคลื่อน CSR

จันทร์ ๐๓ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๒:๒๗
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ CPF ให้การต้อนรับ นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล (กลาง) และ นางสาวภัทราพร แย้มละออ (ที่ 2 จากซ้าย) จากบริษัท ป่าสาละ จำกัด ในโอกาสบรรยายหัวข้อ "ผลลัพธ์ทางสังคม (SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากกการลงทุน (SROI) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม CPF CSR Leader ในหลักสูตร การขับเคลื่อน CSR สู่เป้าหมาย ณ อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรด้าน CSR เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง อาหารมั่นคง-สังคมพึ่งตน-ดินน้ำป่าคงอยู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด