ภาพข่าว: เปิดประชุม "การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เด็กและเยาวชน"

จันทร์ ๐๓ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๕:๑๕
นายคมสัน เอกชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาชุมชน สสค. และรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และตราด ดร.พีระ รัตนวิจิตร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และนพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค.ร่วมเปิดประชุม "การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เด็กและเยาวชน" เส้นทางการขับเคลื่อนการศึกษาให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุค 4.0 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด