SPU : ผนึกกำลัง คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม 3 วิทยาเขต ร่วมทำ USR พัฒนาศักยภาพ บริการวิชาการสู่สังคมของชุมชน

อังคาร ๐๔ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๔:๒๓
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมโครงการ"บริการวิชาการสู่สังคมของชุมชน : USR ผนึกกำลังนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน ชลบุรีและขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนา ศึกษาดูงาน ทำกิจกรรม USR ซึ่งมี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานกิจกรรม USR โดยดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีลินี อาคาร ดร.สุข มาลินี พุคยาภรณ์ SPU ชลบุรี นอกจากนี้ ทางคณะฯยังได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ดูการจัดการ สวล.ร่วมกับชุมชนของบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีและร่วมกันทำกิจกรรม USR บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการบ้านการุณยเวศย์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด