สมาชิกบัตรบางจากบริจาคเงินเป็นปีที่ 11 พร้อมเปิดโครงการ “ทุกการช่วยเหลือส่งต่อได้”

จันทร์ ๑๐ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๓:๔๔
สมาชิกบัตรบางจากร่วมบริจาคเงินจากคะแนนสะสมตลอดปี 2559 รวมเป็นเงิน 2.4 ล้านบาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานด้านการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรบางจากที่เติมน้ำมันตลอดปี 2559 รวมกับส่วนที่บริษัทฯ บริจาคสมทบเพิ่มเติมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์รวม 12 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิคุ้มครองเด็ก มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มูลนิธิธรรมรักษ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิแพทย์ชนบท มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มูลนิธิรามาธิบดี สภากาชาดไทย และมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว

ชัยวัฒน์กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เป็นผู้ค้าน้ำมันรายแรกที่จัดทำระบบบัตรสมาชิกสำหรับผู้เติมน้ำมัน ด้วยความมุ่งหมายที่จะรณรงค์การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลที่เป็นพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทั้งผู้ที่ใช้รถเบนซินและดีเซล โดยมอบคะแนนสะสมทุกครั้งที่สมาชิกเติมน้ำมัน เมื่อสะสมครบ 500 คะแนน คิดเป็นเงิน 100 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันครั้งต่อไป หรือใช้เป็นส่วนลดกับน้ำมันหล่อลื่น ร้านกาแฟอินทนิล SPAR ซูเปอร์มาร์เกต กรีนเซิร์ฟ กรีนวอช ร้านใบจาก บิ๊กซีมินิ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ที่พิเศษสุดคือสมาชิกสามารถบริจาคส่วนลดสะสมดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ ซึ่งน่ายินดีว่านับตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน จำนวนเงินบริจาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้รับเงินบริจาคก็ขยายออกไปกว้างขึ้น โดยล่าสุดมีเข้าร่วมโครงการอีก 1 องค์กรคือ มูลนิธิบ้านบางแคฯ รวมเป็นทั้งหมด 13 องค์กร ครอบคลุมการทำประโยชน์ทุกด้านให้สังคมไทย

นอกจากนั้น เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่ บางจากฯ จึงได้จัดทำโครงการ "ทุกการช่วยเหลือส่งต่อได้" ด้วยการสร้างสรรค์คลิป VDO เผยแพร่ทาง Social Media และให้ผู้ชมช่วยกันแชร์ โดย 1 แชร์ เท่ากับเงิน 1 บาท เมื่อครบ 1 ล้านแชร์ขึ้นไป บางจากฯ จะมอบเงิน (สูงสุดไม่เกิน) 1 ล้านบาท ให้องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด