ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ต้อนรับนักศึกษา วอป. รุ่น 59 พร้อมบรรยายเรื่อง 'China Economic Outlook’ และ 'One Belt One Road Initiative’

อังคาร ๑๑ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๗:๔๘
นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูกิจการธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) สำนักงานใหญ่ สาขาเซี่ยงไฮ้ พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง 'China Economic Outlook' และ 'One Belt One Road Initiative' เพื่อศึกษาทิศทางและการลงทุน รวมถึงเส้นทางการเชื่อมโยงทางการค้าใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพได้เข้าไปดำเนินกิจการในประเทศจีนมากว่า 30 ปี และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการธนาคารท้องถิ่นในนาม ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) มีสาขาที่ให้บริการแก่นักลงทุน 6 สาขา ประกอบด้วย สาขาเซี่ยงไฮ้ สาขาปักกิ่ง สาขาเซี่ยเหมิน สาขาเสิ่นเจิ้น สาขาฉงชิ่ง และสาขาย่อยในเขตการค้าเสรีนำร่องเมืองเซี่ยงไฮ้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด