ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมสุขภาพชุมชนในกิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร

อังคาร ๐๒ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๕๐
ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้บริการตรวจสุขภาพ และด้านทันตกรรม รวมทั้งบริการตัดผมให้กับประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพปากและฟันที่ดีถ้วนหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด