SPU : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายสนธยา คุณปลื้ม

พุธ ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๑๓
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,อาจารย์สิทธิชัย อิ่มอ่อง ผู้ช่วยอธิการบดี และว่าที่พันตรีฤทธิฤกษ์ ราชภักดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมพิธีมอบครุยปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬาพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นายสนธยา คุณปลื้ม ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด