ภาพข่าว: ทีโอที ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ พร้อมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่ภาคกลาง

จันทร์ ๑๕ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๐๓
เมื่อเร็วๆ นี้ (12 พฤษภาคม 2560) ที่ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดย นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอที และ นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 ร่วมเป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 กับผู้ประกอบการและผู้สังเกตการณ์ จำนวน 72 บริษัท ในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ โครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 จำนวน 2,072 หมู่บ้าน ใน 13 จังหวัดภาคกลาง ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนดำเนินโครงการฯ อย่างโปร่งใส ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ปี 2560

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ส่วนภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด

โทรศัพท์ 0 2574 9944 โทรสาร 0 2574 9541

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด