ภาพข่าว: LHHOTEL เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

พุธ ๑๗ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๔๐
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ (ซ้ายสุด) กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเครือ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางสาววรดา ตั้งสืบกุล (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ Investment Banking Coverage และนางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูล LHHOTEL เข้าลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์โครงการ 'โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ' ระยะเวลาประมาณ 21 ปี วงเงินไม่เกิน 3,887.40 ล้านบาท โดยเตรียมเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ นักลงทุนสถาบัน-รายย่อย จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมช่วงปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด