ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน บี.กริม เพาเวอร์ และ เอส.วี.กรุ๊ป ลงนามสัญญาสินเชื่อ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในสปป.ลาว

พุธ ๒๔ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๐๘
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นายไซสงคาม วอละจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส.วี.กรุ๊ป จำกัด (ที่ 2 จากขวา) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ขวา) ร่วมลงนามในสัญญาการสนับสนุนด้านการเงินแก่ บริษัทเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกเซน้ำน้อยและเซกะตำ จำกัด ในวงเงินสินเชื่อรวม41.60 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1,435.20 ล้านบาท) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ กำลังการผลิต 20.10เมกะวัตต์ ณ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ลาว) จำกัด และบริษัท เอส.วี.กรุ๊ป จำกัด โดยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสปป.ลาวในด้านการเพิ่มปริมาณไฟฟ้าในระบบ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสปป.ลาวที่จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชนบทของประเทศ ซึ่งการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันธุรกิจพลังงานทดแทนในสปป.ลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด