มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาจีน

พฤหัส ๒๕ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๐๒
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาจีนที่สำเร็จการศึกษา หลังจากที่มาศึกษามาในโครงการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเวลา 10 เดือน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนได้กล่าวคำอำลาแก่คณะคณาจารย์ผู้ดูแลและผู้สอนอีกด้วย โดยมี ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี ประธานโครงการฯ และอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ นำทีมคณาจารย์ที่ร่วมในโครงการ ร่วมในพิธี ณ ห้องเรียน 9701 อาคาร 9 ชั้น 7 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด