ภาพข่าว: ผอ.ยาสูบเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 1

อังคาร ๓๐ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๓๓
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเจ็บไข้ได้ป่วย มีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยมีหลักสูตรและตารางเรียนที่ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม ทำให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสมองและการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ ผ่านเทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ โดยใช้เวลาในการเรียนรู้วันละ 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องกันไปจนครบ 96 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด