ภาพข่าว: CIO Broker Meeting #1/2560

อังคาร ๓๐ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๕๔
ภาพข่าว: CIO Broker Meeting #1/2560
ถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเสนอแผนงานปี 2560 และแผนการพัฒนา Data Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่ผู้บริหารด้าน IT ของบริษัทหลักทรัพย์ ในงาน CIO Broker Meeting #1/2560 และได้รับเกียรติจาก ดร. วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์และนักวิจัย จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายเรื่อง "Machine Learning Strategies - Step toward Financial Data Revolution" เพื่อนำเสนอพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในตลาดทุน มาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดทุนและผู้ลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด