ภาพข่าว: เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ร่วมใจทำความดีเพื่อสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

พุธ ๐๗ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๔:๒๓
เมื่อเร็วๆนี้ มร. จอห์น ไฮเน็ค ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ฮ็อทเชน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนจากการจำหน่ายเซ็ตเมนูปันน้ำใจ โดยหักรายได้จากการจำหน่ายเมนูดังกล่าว มอบสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา
ภาพข่าว: เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ร่วมใจทำความดีเพื่อสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

บุคคลในภาพ มร. จอห์น ไฮเน็ค ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ฮ็อทเชนบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ 4 จากซ้ายดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ 3 จากซ้ายนาย สุภัทร์ ไพรสานฑ์กุล ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ) ที่ 2 จากซ้ายนางสาว รุ่งนภา ตั้งประเสริฐกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด On-Premise เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ) ที่ 1 จากซ้ายนางสาว บุษยดา ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาด้านความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ 5 จากซ้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด