ภาพข่าว: มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงาน Thailand SDGs Forum1/2017: Business in Action

พฤหัส ๒๒ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๑:๔๖
มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงาน Thailand SDGs Forum1/2017: Business in Action ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับประเทศเข้าร่วมงาน ได้แก่ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย นายอดิศร์ หลายชูไทย นางสาวบุญลาภ ภูสุวรรณ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม นายกิตติ วะสีนนท์ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ และนายนำพล ลิ้มประเสริฐ ตลอดจนผู้แทนจากภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาสังคม อีกกว่า 50 องค์กร เพื่อสร้างความต่อเนื่องเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ของภาคธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด