[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาธุรกิจเทคโนโลยี

พฤหัส ๒๙ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๑:๐๗
[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาธุรกิจเทคโนโลยี
[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาธุรกิจเทคโนโลยี

#FIBO #KMUTT #เรียนดีมีทุน

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนมากกว่า 10 ทุน !!

- ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท

- ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 - 208,000 บาท

- ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ค.2560

admission.kmut/….ac.th/

ติดต่อฝ่ายการศึกษา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Tel. 02-470-9716

E-Mail : [email protected]

FACEBOOK : www.facebook.com/…tepfibo

WEBSITE : www.tep.fibo.kmut/….ac.th/

[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาธุรกิจเทคโนโลยี [ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาธุรกิจเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด