เชสเตอร์จิตอาสา ร่วม ปันรัก ปันน้ำใจ สู่มูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

อังคาร ๑๑ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๑๕
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด นำทีมจิตอาสา ทำกิจกรรม "เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันแสนอร่อยจากเชสเตอร์ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ในโอกาสเดียวกัน เชสเตอร์ยังได้มอบเงินช่วยเหลือ 100,000 บาท สมทบการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบ
เชสเตอร์จิตอาสา ร่วม ปันรัก ปันน้ำใจ สู่มูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

นางนัดดาวดี สุวรรณนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กล่าวว่า เชสเตอร์ ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการ "เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ" เป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานเชสเตอร์ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเน้นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยปีนี้ เชสเตอร์จัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อหยิบยื่นความสุข และมอบกำลังใจให้น้องผู้พิการทางสายตาที่ด้อยโอกาส ตอกย้ำองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

"กิจกรรม เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ" ที่จัดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นความตั้งใจของบริษัทฯที่จะมีส่วนร่วมสร้างชุมชนและสังคมของเราให้น่าอยู่และมีความสุข ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัทฯ" นางนัดดาวดีกล่าว

ทีมเชสเตอร์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆผู้พิการทางสายตาที่ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ รอยยิ้ม และความสุข นอกจากนี้ เชสเตอร์จิตอาสายังได้ร่วมกันทำ สมุดทำมืออักษรเบล อ่านหนังสือเพื่ออัดเสียงมอบให้น้องๆ ที่อยู่กับมูลนิธิฯ ได้ฟัง รวมถึงร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อีกด้วย

"สำหรับในปีนี้ เชสเตอร์ฟู้ดจะจัดกิจกรรม "เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ" 3 ครั้ง จากเดิมจัดปีละครั้ง โดยจะร่วมกับมูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อขยายโอกาสให้ชาวเชสเตอร์จิตอาสาได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างความสุขให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น./

เชสเตอร์จิตอาสา ร่วม ปันรัก ปันน้ำใจ สู่มูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เชสเตอร์จิตอาสา ร่วม ปันรัก ปันน้ำใจ สู่มูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด