ภาพข่าว: อินทัช ฉลองครบรอบ 34 ปี

อังคาร ๑๘ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๓๐
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ, นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ พร้อมทั้งกรรมการและผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่มอินทัช ประกอบด้วยนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ, นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม, นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ ให้เกียรติร่วมงานฉลองครบรอบ 34 ปี อินทัช ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมมอบเข็มที่ระลึกแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทในกลุ่มอินทัชครบ 20 ปี จำนวน 246 คน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี ณ อาคาร เอไอเอส ทาวเวอร์ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด