ภาพข่าว: อินทัช ฉลองครบรอบ 34 ปี

พุธ ๐๒ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๓๕
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ, นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ พร้อมทั้งกรรมการและผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่มอินทัช ประกอบด้วยนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ, นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม, นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ ให้เกียรติร่วมงานฉลองครบรอบ 34 ปี อินทัช ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมมอบเข็มที่ระลึกแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทในกลุ่มอินทัชครบ 20 ปี จำนวน 246 คน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี ณ อาคาร เอไอเอส ทาวเวอร์ 1

บุคคลในภาพ - ผู้บริหาร (แถวยืน) เรียงจากซ้ายไปขวา

1.นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ (คนที่ 4)

2.นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (คนที่ 5)

3.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (คนที่ 6)

4.นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บมจ.ไทยคม (คนที่ 7)

5.นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (คนที่ 8)

6.นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม (คนที่ 9)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด