ภาพข่าว: PRM โชว์ความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ศุกร์ ๐๔ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๓๒
นายบวร วงศ์สินอุดม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายชาญวิทย์ อนัคกุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลและแนะนำธุรกิจ บมจ. พริมา มารีน ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรืออย่างครบวงจรซึ่งเป็นรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย รวมถึงให้บริการเรือขนส่งที่สนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการกองเรือของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องในโอกาสนำเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 650 ล้านหุ้น พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีนี้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายกองเรือเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ดียิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด