ควอลลีเทคฯ แจงผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 หดตัวจากภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันด้านราคา ภาพรวมรายได้ครึ่งปีแรกใกล้เคียงปีก่อน พร้อมแจกปันผล 0.05 บาท

พฤหัส ๑๐ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๕๒
นายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT ชี้แจงผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำไตรมาส 2 ปี 2560 โดยมีรายได้รวม 102.74 ล้านบาท ลดลง 8.65% กำไรสุทธิ 1.77 ล้านบาท ลดลง 85.41% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และผลประกอบการช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 229.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.89% และมีกำไรสุทธิรวม 15.09 ล้านบาท ลดลง 43.30% เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2559 ทั้งนี้ ในส่วนของกำไรที่ลดลง เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯได้รับผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมที่หดตัวลงค่อนข้างมากโดยเฉพาะงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย ประกอบกับภาวะการแข่งขันด้านราคาในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพรวมรายได้ในช่วง 6 เดือนแรกยังใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากมีรายได้จากงานตรวจสอบในกลุ่มลูกค้าปิโตรเคมี อีกทั้งการให้บริการทดสอบตรวจสอบผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบเรื่องราคาน้ำมันที่ลดลง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์โดยเน้นเรื่องการปรับลดต้นทุนการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ประกอบกับมุ่งเน้นให้บริการที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งและไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และจากการที่บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในงานบริการประเภทใหม่ด้านการให้บริการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยาในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเดินหน้าทำการตลาดในด้านนี้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากขณะนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 เรียบร้อยแล้ว จึงคาดว่าจะช่วยให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มเติมจากงานบริการดังกล่าว และบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) เพื่อสนับสนุนการให้บริการอย่างมีคุณภาพ สำหรับความคืบหน้าเรื่องงานตรวจสอบท่อก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับงานตรวจสอบท่อก๊าซรวม 2 โครงการ แต่เป็นเพียงท่อย่อยที่มีมูลค่างานไม่มาก ในขณะเดียวกันยังมีงานตรวจสอบท่อก๊าซอีก 2 โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมเข้าร่วมประมูลงาน โดยคาดว่าจะรู้ผลในช่วงปลายปีนี้ และเริ่มการทำงานในปี 2561" นายสรรพัชญ์ กล่าว

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด