ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(16 สิงหาคม 2560)

พุธ ๑๖ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๐๘:๐๐
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

08.30 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญเข้า

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผัง

ประเทศ ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

09.30 น. สอศ. ร่วมกับ กรอ. ร่วมมือเลิกใช้สารทำลายชั้น

บรรยากาศโอโซน พร้อมเผยแผนการลดการใช้สารทำความเย็น

ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศปี 61 ณ อาคารกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด