ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(19 สิงหาคม 2560)

ศุกร์ ๑๘ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๐๐
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

08.00 น. สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

เชิงปฏิบัติการในกิจกรรม “ครูสนุกคิด ไขความลับสอน

วิทย์ ด้วยการทดลองสุดท้าทาย” ณ นานมีบุ๊คส์เลิร์น

นิ่งเซ็นเตอร์

09.00 น. สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย จัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง

ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์

09.00 น. สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย จัดงานอบรมมาตรฐานวิชาชีพขาย

ตรง ครั้งที่ ๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด