ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศญี่ปุ่น ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง ประจำปี 2560

พุธ ๒๓ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๒:๑๘
นายทวี พวงเกตุแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการทั่วไปสาขาในประเทศญี่ปุ่น และผู้จัดการสาขาโตเกียว นายวรท สามโกเศศ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President และผู้จัดการสาขาโอซาก้า และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมนางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2560 นำโดย นายชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการธนาคารกรุงเทพ สาขาโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ถึงภาพรวมเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น และการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ ที่ได้เปิดให้บริการมากว่า 60 ปี โดยปัจจุบันมี 2สาขา ประกอบด้วย สาขาโตเกียว และสาขาโอซาก้า สำหรับการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการพศส. ที่มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้อบรมภายใต้หัวข้องยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย'ซึ่งนับเป็นปีที่ 6 ที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทัศนศึกษา เพื่อดูงานรวมเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อให้สื่อมวลชนผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้อย่างครบถ้วนรอบด้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด