ภาพข่าว: รมว.วธ. รับมอบเงินเข้ากองทุนโบราณคดี

พฤหัส ๒๔ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๐๗
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบเงินจากนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนเข้ากองทุนโบราณคดี จำนวน 1,125,100 บาท เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระประธานในพระอุโบสถวัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด