บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาฯ 4 กองทุน รวมกว่า158 ล้านบาท ผู้ลงทุนเตรียมรับเงิน 19 กันยานี้

พฤหัส ๐๗ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๐:๔๔
นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 4 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งประกอบด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) โดยจะจ่ายปันผลในอัตรา 0.1150 บาทต่อหน่วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ไตล์ (MJLF) ในอัตรา 0.2250 บาทต่อหน่วย และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ในอัตรา 0.071 บาทต่อหน่วย และผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) โดยจะจ่ายปันผลในอัตรา 0.2000 บาทต่อหน่วย โดยทั้ง 4 กองทุนดังกล่าวจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 6 กันยายน 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 19 กันยายน 2560 นี้ รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า 158 ล้านบาท

นายวิทวัสกล่าวต่อไปว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) มีนโยบายลงทุนในกรรมสิทธิที่ดิน อาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ บนถนนพระราม 9 ซึ่งผลการดำเนินงานในครึ่งแรกปี 2560 ที่ผ่านมา จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ จากปริมาณความต้องการพื้นที่เช่าที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ปริมาณพื้นที่เช่าของอาคารสำนักงานโดยเฉพาะในเขตใจกลางเมืองไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก ส่งผลให้อัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2/2560 ที่ผ่านมา ยังมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณ 75.76% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวม 17 ครั้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2.2790 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ 5.45% ต่อปี

ด้านกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) มีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ซึ่งผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก 2560 จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทั้งนี้ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวม 40 ครั้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9.5830 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ 9.55% ต่อปี โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 โครงการทั้ง 3 แห่งของกองทุน MJLF มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ประมาณ 95.30% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด

ส่วนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) มีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย โรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 25 ไร่ บนหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในครึ่งแรก ปี 2560 ที่ 89.70% ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวม 30 ครั้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5.8567 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ 6.27% ต่อปี ด้านแนวโน้มธุรกิจการท่องเที่ยว คาดว่าการเติบโตของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น แม้ว่าจะมีปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น แต่เชื่อว่ายังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ยังช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อเนื่องยังธุรกิจโรงแรม

สำหรับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) มีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ขนาด 162 ห้องของโครงการเดอะ เมย์แฟร์แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต ปัจจุบันมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในครึ่งแรกปี 2560 ประมาณ 92.32% โดยผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา กองทุนสามารถทำกำไรสุทธิได้ 41.70 ล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวม 19 ครั้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5.0185 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ 5.02% ต่อปี

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 4 กองทุนดังกล่าว จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน KPNPF กองทุน MJLF กองทุน CTARAF และกองทุน GOLDPF สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือที่ www.kasikornasset.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด